Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji. Praktyczny poradnik

Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji. Praktyczny poradnik

Czy jest książka, która zbiera wszystkie wypracowane dobre praktyki, standardy, narzędzia, sposoby postępowania z dziedzictwem kulturowym w rewitalizacji? Skierowana do samorządów, liderów i liderek lokalnych, organizacji pozarządowych? I jest pomocą w praktycznym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, procesie ochrony i wykorzystywania potencjału dziedzictwa w rozwoju gospodarczym oraz społecznym gminy i społeczności?

Owszem. Oto ona!

Odpowiada na pytania o to, jak realizować ustawę o rewitalizacji? Jak stworzyć gminny program rewitalizacji? Skąd wziąć pieniądze? Z jakich programów skorzystać? Jakie dokumenty należy uwzględniać? Co to jest analiza potencjałów i partycypacja społeczna? Jakie uwarunkowania prawne ochrony zabytków w Polsce są istotne w procesach rewitalizacji? Z jakimi procedurami konserwatorskimi mamy najczęściej do czynienia w rewitalizacji?

Poradnik jest dziełem ekspertów Narodowego Instytutu Dziedzictwa, koordynatorów Centrów Kompetencji NID ds. Rewitalizacji oraz specjalistów z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Stanowi podsumowanie doświadczeń płynących z wdrażania Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, a przede wszystkim – współpracy, jaką NID podjął z gminami w tym zakresie.

Poradnik został przygotowany tak, by korzystanie z niego było wygodne i praktyczne. Dlatego na początku każdego rozdziału umieszczono listę kluczowych, omawianych w nim zagadnień, a w podsumowaniu – wykaz najważniejszych informacji, działań czy wniosków do zapamiętania. Rozdziały zawierają spis literatury uzupełniającej, w której należy szukać dodatkowych informacji. Poradnik zawiera ponadto praktyczne wskazówki ekspertów i omówienia dobrych praktyk. Tam, gdzie to możliwe i pomocne, treść podana została w formie schematów, tabel i ilustracji.

Jak pisze doktor Agnieszka Konior z Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego: „W podtytule publikacji czytamy, że jest to »praktyczny poradnik« i chociaż takie deklaracje padają czasami na wyrost, to nie ma to miejsca w wypadku tego wydawnictwa. Autorkom rzeczywiście udało się stworzyć poradnik, który dostarcza gminom praktycznych narzędzi, z jednej strony tłumacząc zawiłości prawne, z drugiej – inspirując poprzez podanie dobrych przykładów związanych z wykorzystaniem materialnych i niematerialnych aspektów dziedzictwa w procesie rewitalizacji”.

Nic dodać, nic ująć!

Tytuł: Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji. Praktyczny poradnik

Zespół redakcyjny Narodowego Instytutu Dziedzictwa: Anna Kozioł-Słupska, Maria Badeńska-Stapp, Anna Fogel
Zespół redakcyjny Instytutu Rozwoju Miast i Regionów: Edyta Tomczyk, Katarzyna Spadło
Autorki i autorzy Narodowego Instytutu Dziedzictwa: Maria Badeńska-Stapp, Anna Dyszkant, Anna Fogel, Dorota Hryszkiewicz-Kahlau, Anna Kozioł-Słupska, Agnieszka Lorenc-Karczewska, Agata Mucha, Bogna Oszczanowska, Adam Sapeta, Iwona Wildner-Nurek
Autorki Instytutu Rozwoju Miast i Regionów: Paulina Basińska, Justyna Pichowicz, Katarzyna Spadło, Ewa Tarchalska, Edyta Tomczyk
Autorka zewnętrzna: Maria Nowakowska
Opracowanie „Dobrych przykładów”: Maria Badeńska-Stapp, Paulina Basińska, Anna Dyszkant, Anna Fogel, Dorota Hryszkiewicz-Kahlau, Anna Kozioł-Słupska, Agnieszka Lorenc-Karczewska, Bogna Oszczanowska, Katarzyna Spadło, Ewa Tarchalska, Edyta Tomczyk
Redakcja językowa i korekta: Dorota Kassjanowicz
Projekt i opracowanie graficzne: Magdalena Piotrowska-Kloc, Printomato

Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2022
Wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-67381-06-2
Liczba stron: 256 stron
Wydanie: PDF

Pobierz publikację (PDF)
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content