Kurier Konserwatorski

Kurier Konserwatorski

„Kurier Konserwatorski” to czasopismo skierowane przede wszystkim do pracowników służb konserwatorskich. Jego zadaniem jest dotarcie z bieżącą informacją do wojewódzkich konserwatorów zabytków, pracowników Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, konserwatorów samorządowych i do wszystkich osób działających na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. W „Kurierze Konserwatorskim” publikowane są dokumenty, instrukcje i opinie związane z tematyką konserwacji i ochrony zabytków, jak również artykuły dotyczące prawnych aspektów tych zagadnień, wyboru właściwych procedur administracyjnych, prawidłowego prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie rozstrzygnięć merytorycznych i formalnoprawnych, a także standardów opieki nad zabytkami sprawowanej przez ich właścicieli.

Redaktor naczelny: Elżbieta Jagielska
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISSN: 1899-9913
Oprawa: miękka
Format: 21 x 27 cm
Wydanie: PDF, papierowe (wybrane numery)

Do pobrania:

Kurier Konserwatorski nr 22 (2023)
Kurier Konserwatorski nr 21 (2022)
Kurier Konserwatorski nr 20 (2021)
Kurier Konserwatorski nr 19 (2020)
Kurier Konserwatorski nr 18 (2020)
Kurier Konserwatorski nr 17 (2020)
Kurier Konserwatorski nr 16 (2018)
Kurier Konserwatorski nr 15 (2018)
Kurier Konserwatorski nr 14 (2017)
Kurier Konserwatorski nr 13 (2015)
Kurier Konserwatorski nr 12 (2012)
Kurier Konserwatorski nr 11 (2011)
Kurier Konserwatorski nr 10 (2011)
Kurier Konserwatorski nr 9 (2010)
Kurier Konserwatorski nr 8 (2010)
Kurier Konserwatorski nr 7 (2010)
Kurier Konserwatorski nr 6 (2010)
Kurier Konserwatorski nr 5 (2009)
Kurier Konserwatorski nr 4 (2009)
Kurier Konserwatorski nr 3 (2009)
Kurier Konserwatorski nr 2 (2008)
Kurier Konserwatorski nr 1 (2008)

 

Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content