Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych

Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych

Raport z badania „Dziedzictwo kulturowe w oczach Polaków”, poświęconego stosunkowi polskiego społeczeństwa do dziedzictwa, przeprowadzonego z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych w ramach projektu „Legalny i nielegalny obrót dobrami kultury. Platforma badawczo-edukacyjna wymiany doświadczeń w dziedzinie zapobiegania przestępstwom przeciw dziedzictwu kulturowemu”. Dziedzictwo zostało przedstawione jako kategoria społeczno-gospodarcza, podlegająca prawom ekonomii. Opracowanie ma na celu rozpoczęcie debaty nad miejscem dziedzictwa w systemie gospodarczym, jego zasięgiem oraz oddziaływaniem na współczesne procesy społeczno-gospodarcze.

Tytuł: Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych
Zespół autorski: Anna Kozioł, Małgorzata Trelka, Paulina Florjanowicz
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
ISBN 978-83-63260-18-7
Format: 21 x 27 cm
Liczba stron: 96
Wydanie: papierowe (niedostępne), PDF

Pobierz publikację (PDF)
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content