Metody teledetekcyjne dla archeologów.
Poradnik, część 1

Metody teledetekcyjne dla archeologów.
Poradnik, część 1

Podstawą ochrony zabytków archeologicznych w Polsce jest zapewnienie im trwania. Ochrona polega na zachowaniu ich w stanie jak najmniej naruszonym, w miejscu odnalezienia śladów przeszłości. Aby je właściwie chronić, należy je jednak zidentyfikować – zlokalizować, określić ich podstawowe cechy i zasięg. Program AZP+ to propozycja ogólnopolskiej strategii rozpoznawania dziedzictwa archeologicznego metodami nieinwazyjnymi, która ma również zapewnić narzędzia do efektywniejszego zarządzania dziedzictwem. Jednym z nich jest poradnik „Metody teledetekcyjne dla archeologów”.

Jest to pierwsza tego typu publikacja w Polsce. Powstała z myślą o archeologach – pracownikach służb konserwatorskich i badaczach – chcących uzyskać bądź ugruntować swoją wiedzę na temat nieinwazyjnych metod badawczych. Pozwalają one zobaczyć i zrozumieć dziedzictwo archeologiczne jako fascynujący krajobraz przeszłych zdarzeń.

Tytuł: Metody teledetekcyjne dla archeologów. Poradnik, część 1

Redakcja naukowa: Agnieszka Makowska, Włodzimierz Rączkowski
Korekta: Jacek Błach, Dariusz Rudziński
Opracowanie graficzne i skład: Izolda Bączkowska, Piotr Berezowski
Rok wydania: 2023
Wydanie pierwsze
ISBN 978-83-67381-21-5
Wydanie: PDF

Pobierz publikację (PDF)

 

Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content