Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce. Zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C)

Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce. Zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C)

Publikacja powstała na podstawie danych dotyczących szeroko pojętego stanu zachowania zabytków nieruchomych w Polsce (księgi A i C), które Narodowy Instytut Dziedzictwa zgromadził
w latach 2009−2017 podczas terenowej weryfikacji zabytków nieruchomych oraz badań terenowych reprezentatywnej grupy zabytków przeprowadzonych specjalnie na potrzeby Raportu w 2016 roku. Raport zawiera szczegółową prezentację zasobu zabytków wpisanych do rejestru z wyodrębnieniem zabytków wpisanych na listę Pomników Historii i Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przedstawia diagnozę stanu ich zachowania oraz zaobserwowane tendencje i kierunki postępujących w tym zakresie zmian, omawia też rodzaje i skalę istniejących i przewidywanych zagrożeń. Raport zawiera również charakterystykę dokumentów ustanawiających zakres ochrony konserwatorskiej pod względem prawidłowości określenia przedmiotu i zakresu ochrony, wad formalno- i materialnoprawnych decyzji, a także analizę działań służących ich usunięciu.

Opracowanie zostało wykonane w ramach Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017, przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 125/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.

Tytuł: Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce. Zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C)
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-63260-93-4
Format: 21×27 cm
Wydanie: papierowe, PDF

Pobierz publikację (PDF)
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content