Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Poradnik dla planistów i samorządów lokalnych

Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Poradnik dla planistów i samorządów lokalnych

Poradnik dla planistów i samorządów lokalnych opracowany został przez KOBiDZ/NID w 2011 z myślą o wsparciu autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów planistycznych w prawidłowym sporządzaniu opracowań, których ustalenia będą mogły zapewnić ochronę, właściwe zachowanie i funkcjonowanie dziedzictwa kulturowego na danym obszarze. Opracowanie to nie stanowi wzorca (szablonu) ustaleń w dokumentach planistycznych tworzonych przez samorządy gminy, lecz wyznacza metodologię działań oraz wskazuje na konieczność indywidualnego traktowania dziedzictwa w każdym opracowaniu planistycznym. Stanowi zatem poradnik formułujący zasady i wytyczne do opracowania problematyki ochrony zabytków, dziedzictwa i krajobrazu kulturowego.

Tytuł: Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Poradnik dla planistów i samorządów lokalnych
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Autor: Zespół ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w składzie: Jolanta Welc-Jędrzejewska (koordynator), Ewa Kulesza-Szerniewicz, dr Beata Makowska, Ewa Stieler, Elżbieta Jagielska
Rok wydania: 2011
Wydanie: elektroniczne
Liczba stron: 49

Pobierz publikację (PDF)
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content