Dziedzictwo obok mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach

Dziedzictwo obok mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach

Poradnik ma za zadanie wesprzeć merytorycznie władze samorządowe, liderów lokalnych i organizacje samorządowe w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym rozumianym jako planowany proces ochrony i wykorzystania potencjału dziedzictwa w rozwoju gospodarczym i społecznym gminy. Autorzy podręcznika podjęli się próby możliwie kompleksowego ujęcia tematu zarzadzania dziedzictwem lokalnym przez samorząd gminny. Publikacja omawia kwestie kompetencji samorządu związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, jak również problematykę zagospodarowania dziedzictwa na rzecz rozwoju gminy.

Publikacja podzielona jest na trzy części. Część pierwsza poświęcona jest identyfikowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego, ocenie jego wartości oraz diagnozie stanu zachowania oraz zagrożeń dla elementów dziedzictwa. Część druga skupia się na analizie społeczno-gospodarczego potencjału dziedzictwa. W części trzeciej przedstawiono narzędzia i metody zarządzania dziedzictwem pozwalające na jego skuteczną ochronę oraz efektywne wykorzystanie w rozwoju ekonomicznym i społecznym regionu.

Tytuł: Dziedzictwo obok mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach

Zespół redakcyjny: Aleksandra Chabiera, Anna Kozioł, Bartosz Skaldawski
Redakcja i korekta: Edytorial.com.pl Izabela Jesiołowska, Renata Lewandowska
Projekt i opracowanie graficzne: Magdalena Piotrowska-Kloc, Printomato
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
Wydanie II
ISBN 978-83-66160-31-6
Oprawa: miękka
Format: 21 x 27 cm
Liczba stron: 302
Wydanie: papierowe, PDF

Pobierz publikację (PDF)
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content