Kurier Konserwatorski nr 22 (2023)

Kurier Konserwatorski nr 22 (2023)

← powrót

Do pobrania:

Kurier Konserwatorski nr 22 (2023)

Spis treści:

Pismo Generalnego Konserwatora Zabytków z dn. 15 maja 2023 r. Wytyczne w przedmiocie udzielania pozwoleń na umieszczanie instalacji fotowoltaicznych w obiektach zabytkowych lub w ich otoczeniu.

Pismo Generalnego Konserwatora Zabytków z dn. 27 lutego 2023 r. Wytyczne w zakresie postępowania wojewódzkich konserwatorów zabytków w związku z działalnością na terenie naszego kraju amerykańskiej agencji rządowej Defense POW/MIA Accounting Agency.

Anna Kozioł-Słupska, Agnieszka Konior
Rekomendacje dotyczące modelu systematycznego i elastycznego gromadzenia oraz analizowania danych – przede wszystkim statystycznych – z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad zabytkami oraz powiązania tej dziedziny z jak najszerszym kontekstem ekonomiczno-społecznym

 

 

Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content