Monitoring antropogenicznych krajobrazów w Środkowej i Wschodniej Europie

Monitoring antropogenicznych krajobrazów w Środkowej i Wschodniej Europie

W tomie zaprezentowano referaty z czwartego Kolokwium Nauki o Środowisku Europejskiego Instytutu Podyplomowego Studiów w Dreźnie. Artykuły, poświęcone stanowi środowiska i strategiom jego monitoringu w Czechach, Słowacji, Litwie, Ukrainie, Białorusi i Polsce, opublikowano w języku angielskim lub niemieckim.

Tytuł: Monitoring antropogenicznych krajobrazów w Środkowej i Wschodniej Europie. IV kolokwium EIPOS – Kielce 29 września – 1 października 1995 / Monitoring der Anthropogänen Landschaften in Mittel- und Osteuropa. IV Kolloquium EIPOS – Kielce 29 September – 1 Oktober 1995
Seria: Biblioteka Monitoringu Środowiska
Redaktor serii: Andrzej Kostrzewski
Redaktor zeszytu: Alojzy Kowalkowski
Wydawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 1995
ISBN 83-86676-24-8
Format: 16,5 x 23,5 cm
Liczba stron: 281
Wydanie: papierowe (nakład wyczerpany)

Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content