Skąd czerpać dane statystyczne o dziedzictwie? Biuletyn dla naukowców

Skąd czerpać dane statystyczne o dziedzictwie? Biuletyn dla naukowców

Dane statystyczne dotyczące dziedzictwa kulturowego gromadzone są w Polsce przez różnorodne podmioty publiczne i organizacje pozarządo­we. Ponieważ nie istnieje jedna baza, w której dane te byłyby gromadzone, zdecydowaliśmy się na opublikowanie biuletynu. Ma on na celu ułatwienie badaczom dostępu do danych statystycznych o dziedzictwie, dzięki czemu będą mogli prowadzić bardziej zaawansowane badania dotyczące m.in. wpływu dziedzictwa kulturowego na rozwój społeczno-gospodarczy Polski.

Tytuł: Skąd czerpać dane statystyczne o dziedzictwie? Biuletyn dla naukowców

Autorka: Agnieszka Konior
Redakcja językowa i korekta: Aleksandra Kalinowska
Projekt i opracowanie graficzne: Izolda Bączkowska
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2023
Wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-67381-25-3
Liczba stron: 30
Wydanie: PDF

Pobierz publikację (PDF)
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content