Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855). T. I. Ogólne sprawozdanie z delegacji

Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855). T. I. Ogólne sprawozdanie z delegacji

31,50 

„Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)” to monumentalne dzieło, opracowane ponad 150 lat temu, będące pierwszą w Europie inwentaryzacją zabytków, wyprzedzającą o wiele lat podobne działania w państwach zachodnioeuropejskich. Inwentaryzacja ta, przeprowadzona przez Stronczyńskiego i jego współpracowników w trudnych czasach zaboru rosyjskiego, objęła świeckie i sakralne zabytki Królestwa Polskiego – średniowieczne i nowożytne – w 410 miejscowościach.
Oryginał dzieła Stronczyńskiego, szczęśliwie zachowany w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, zawiera 5 tomów tekstu, obejmujących Ogólne sprawozdanie z delegacji oraz Opisy zabytków starożytności w poszczególnych guberniach, jak również 7 atlasów z widokami akwarelowymi. Ten obszerny tekst, liczący ok. 1200 stron, został przepisany z wcześniej sporządzonego mikrofilmu, wiernie w stosunku do oryginału, czyli z zachowaniem XIX-wiecznej ortografii i nieużywanych już znaków diakrytycznych.
Współczesne opracowanie, wymagające zaangażowania i współpracy licznego zespołu fachowców, obejmowało konfrontację opisów obiektów z ich dzisiejszym stanem zachowania w terenie, czego efektem są niezwykle cenne zdjęcia porównawcze. Ponadto oryginalne teksty uzupełniono komentarzami uwzględniającymi najnowszą literaturę naukową. Dzięki temu powstał pełny obraz poszczególnych zabytków, ukazujący ich przemiany na przestrzeni lat. Dodatkowo reprodukowane zostały rysunki i herby, występujące na marginesach Opisów starożytności.

Tytuł: Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855).
Tom I. Ogólne sprawozdanie z delegacji

Opracowanie zbiorowe pod redakcją Jerzego Kowalczyka
Tom opracował: Jerzy Kowalczyk
Wydawca: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
Współpraca: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2009
ISBN 978-83-929119-1-3 (całość)
ISBN 978-83-929119-2-0
Format: 21 x 30 cm
Liczba stron: 478

Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content