Wytyczne i zestaw narzędzi do ocen oddziaływania w kontekście światowego dziedzictwa

Wytyczne i zestaw narzędzi do ocen oddziaływania w kontekście światowego dziedzictwa

Uwzględnienie potrzeb rozwojowych, dobrobytu społeczności i ochrony dziedzictwa jest coraz bardziej zauważalnym wyzwaniem. Jedną z powtarzających się kwestii Komitetu Światowego Dziedzictwa jest obawa o wiarygodność i terminowość ocen projektów inwestycyjnych, które mogą oddziaływać na ich wyjątkową uniwersalną wartość. Wiele z tych miejsc zmaga się z rosnącą presją ze strony różnego rodzaju projektów rozwojowych zarówno w ich obrębie, jak i wokół nich. Ocenianie oddziaływania takich projektów ma zasadnicze znaczenie nie tylko w zakresie zapobiegania szkodom w światowym dziedzictwie, lecz także dla określania ewentualnych zrównoważonych rozwiązań.

Poradnik zawiera wytyczne i zestaw narzędzi do ocen oddziaływania w kontekście światowego dziedzictwa, a także praktyczne wskazówki, w tym listy kontrolne i glosariusz, które wyznaczają ramy dla przeprowadzania ocen oddziaływania.

Wydawnictwo zostało opublikowane w ramach serii „Poradników Światowego Dziedzictwa” jako wspólne przedsięwzięcie z UNESCO i trzema organizacjami doradczymi Komitetu Światowego Dziedzictwa – ICCROM, ICOMOS i IUCN. Oryginalna, angielskojęzyczna wersja ukazała się w 2022 roku.

Tytuł: Wytyczne i zestaw narzędzi do ocen oddziaływania w kontekście światowego dziedzictwa

Tytuł oryginału: Guidance and Toolkit for Impact Assessments in a World Heritage Context
Seria: World Heritage Resource Manual
Redakcja: Barbara Furmanik, Anna Marconi-Betka
Tłumaczenie: Iwona Kaczanowska
Redakcja i korekta: Aleksandra Kalinowska
Opracowanie graficzne: Izolda Bączkowska
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2023
ISBN 978-92-3-000207-7
Format: 21 x 30 cm
Liczba stron: 94
Wydanie: PDF

Pobierz publikację (PDF)
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content