Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Krajowy rejestr dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Krajowy rejestr dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Broszura prezentuje wszystkie tradycje, obrzędy i zwyczaje wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Lista została uruchomiona w 2013 roku w związku z ratyfikowaniem przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Na liście znajdują się zjawiska reprezentujące wszystkie domeny Konwencji – począwszy od barwnych zwyczajów i pięknych tradycji z obszarów wiejskich, takich jak kolędowanie dziadów noworocznych na Żywiecczyźnie czy tradycje kulturowe Biskupizny, poprzez tradycje miejskie, jak choćby szopkarstwo krakowskie czy Barbórkę, aż po coraz rzadsze już umiejętności, takie jak ludwisarstwo, koronczarstwo czy plecionkarstwo. W drugiej części broszury przedstawiono pozycje wpisane do uruchomionego w 2018 roku Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Obejmuje on inicjatywy, programy i projekty, które ukazują sposoby ochrony dziedzictwa niematerialnego, a jednocześnie wspierają i wzmacniają działania podejmowane w tym zakresie na poziomie wspólnoty.

Tytuł: Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Krajowy rejestr dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Redakcja: Katarzyna Sadowska-Mazur
Opracowanie tekstów: Katarzyna Sadowska-Mazur, Amudena Rutkowska, Julia Włodarczyk, Agata Mucha, Krzysztof Czartoryski, Tomasz Łuczak
Redakcja językowa i korekta: Marta Elas, Tadeusz Sadowski, Dariusz Rudziński, Aleksandra Kalinowska, Jacek Błach
Opracowanie graficzne: Piotr Berezowski
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2023
Wydanie ósme rozszerzone
ISBN: 978-83-67381-41-3
Oprawa: miękka
Format: 18 x 20 cm
Liczba stron: 208
Wydanie: papierowe, PDF

Pobierz publikacji (PDF)
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content