Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Krajowy rejestr dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Krajowy rejestr dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Broszura prezentuje wszystkie tradycje, obrzędy i zwyczaje wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Lista ta została uruchomiona w 2013 roku w związku z ratyfikowaniem przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Na liście znajdują się zjawiska reprezentujące wszystkie domeny Konwencji – począwszy od barwnych zwyczajów i pięknych tradycji z obszarów wiejskich, takich jak kolędowanie dziadów noworocznych na Żywiecczyźnie czy tradycje kulturowe Biskupizny, poprzez tradycje miejskie, jak choćby szopkarstwo krakowskie, Lajkonik czy Barbórka, aż po coraz rzadsze już umiejętności, takie jak ludwisarstwo, koronczarstwo czy plecionkarstwo.

W drugiej części broszury przedstawiono pozycje wpisane do Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, uruchomionego w 2018 roku. Obejmuje on inicjatywy, programy i projekty, które ukazują sposoby ochrony dziedzictwa niematerialnego, a jednocześnie wspierają i wzmacniają działania podejmowane w tym zakresie na poziomie wspólnoty.

Tytuł: Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Krajowy rejestr dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego
Redakcja: Katarzyna Sadowska-Mazur
Opracowanie tekstów: Katarzyna Sadowska-Mazur, Amudena Rutkowska, Julia Włodarczyk
Redakcja językowa i korekta: Marta Elas, Tadeusz Sadowski
Opracowanie graficzne: Piotr Berezowski
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2021
Wydanie piąte rozszerzone
ISBN 978-83-66160-89-7
Oprawa: miękka
Format: 18 x 20 cm
Liczba stron: 126
Wydanie: papierowe

Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content