Kurier Konserwatorski nr 10 (2011)

Kurier Konserwatorski nr 10 (2011)

← powrót

Do pobrania:
Kurier Konserwatorski nr 10 (2011)

Spis treści:

Andrzej Siwek
Między zabytkiem a dobrem kultury współczesnej

Joanna Piotrowska
Zespół PDT „Dukat” – modernizm w Olsztynie

Andrzej Laskowski
Od dzieła sztuki do zabytku. Dylematy wokół wpisu do rejestru zabytków na przykładzie dekoracji malarskiej w podsądeckiej Krużlowej

Agata Byszewska
Podróż w czasie. Rekonstrukcja – destrukcja

Paweł Filipowicz
Organizacja warsztatów architektoniczno-archeologicznych w zespole podominikańskim w Łęczycy

Jacek Brudnicki
Problem wyjaśniania i prostowania treści decyzji o wpisie do rejestru zabytków w kontekście wad i uchybień tkwiących w tym rejestrze

Pismo Dyrektora Biura Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2010 r., l.dz. BOP/2113/2010 dotyczące oceny zachowania praw autorskich dokumentacji wchodzącej w skład krajowej ewidencji zabytków

 

Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content