Kurier Konserwatorski nr 15 (2018)

Kurier Konserwatorski nr 15 (2018)

← powrót

Do pobrania:
Kurier Konserwatorski nr 15 (2018)

Spis treści:

Jerzy Siemaszko
Ewolucja i rozwój metody AZP z punktu widzenia praktyka

Marta Świtoń, Anna Skrzeczyńska
Karta Ewidencyjna Zabytku Archeologicznego – problematyka i zastosowanie w działalności urzędu konserwatorskiego

Marcin Engel, Cezary Sobczak
Nieinwazyjne rozpoznanie ośrodków grodowych północno-wschodniej Polski w latach 2012–2017. Problematyka ewidencji i ochrony stanowisk archeologicznych

Piotr Wroniecki
Było sobie stanowisko. Nieinwazyjne rozpoznanie archeologiczne w praktyce

Anna Izabella Zalewska
Ewidentne relikty wojen XX wieku w ewidencji zabytków. Oddziaływanie wyników badań z zakresu archeologii współczesności w przestrzeniach konserwatorskiej i publicznej

Rafał Zapłata, Krzysztof Stereńczak, Bartłomiej Kraszewski
Wielkoobszarowe badania dziedzictwa archeologicznego na terenach leśnych

Marek Florek
Problem wydzielania i ewidencji stanowisk archeologicznych na terenie miast

 

Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content