Kurier Konserwatorski nr 21 (2022)

Kurier Konserwatorski nr 21 (2022)

← powrót

Do pobrania:
Kurier Konserwatorski nr 21 (2022)

Spis treści:

 • Pismo Generalnego Konserwatora Zabytków z dn. 29 stycznia 2021 r.
 • Pismo Generalnego Konserwatora Zabytków z dn. 23 lipca 2021 r.
 • Pismo Generalnego Konserwatora Zabytków z dn. 23 października 2021 r.
 • Wprowadzenie do wytycznych i standardów dotyczących ochrony zabytkowych dzieł budownictwa obronnego
 • Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków dotyczące ochrony zabytkowych dzieł budownictwa obronnego – fortyfikacji wzniesionych od poł. XVIII w. do końca I wojny światowej
 • Objaśnienie pojęć i systematyki fortyfikacyjnej występujących w wytycznych dotyczących ochrony zabytkowych dzieł budownictwa obronnego – fortyfikacji wzniesionych od połowy XVIII w. do końca I wojny światowej
 • Pismo Generalnego Konserwatora Zabytków z dn. 19 listopada 2021 r.
 • Zalecenia do opracowania dokumentacji studialnej w związku z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi i robotami budowlanymi prowadzonymi w zabytkowych parkach, ogrodach oraz w innych formach zaprojektowanej zieleni
 • Zalecenia do wykonywania projektu koncepcyjnego konserwacji i/lub restauracji dla parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytków
 • Zalecenia do opracowania projektu budowlanego robót budowlanych wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projektów wykonawczych dla parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytków
 • Zalecenia do opracowania projektu wykonawczego z zakresu zieleni w procesie konserwacji i restauracji parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytków
 • Zalecenia do opracowania projektu gospodarki drzewostanem w parkach, ogrodach i innych formach projektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytków – uzupełnienie zaleceń z 2019 r.

 

 • Aneks 1. Pojęcia wykorzystane przy opracowywaniu zaleceń do opracowania dokumentacji studialnej i projektowej dla parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni
 • Aneks 2. Współczesne podejście do ochrony i konserwacji zabytkowych parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni w pozostałych aktach prawnych
 • Aneks 3. Współczesne podejście do ochrony i konserwacji zabytkowych parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni w dokumentach międzynarodowych

 

Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content