Ocena i profilaktyka zagrożeń hydrologicznych dla obiektów oraz zespołów zabytkowych w aspekcie ograniczania negatywnego wpływu zmian klimatycznych i antropopresji

Ocena i profilaktyka zagrożeń hydrologicznych dla obiektów oraz zespołów zabytkowych w aspekcie ograniczania negatywnego wpływu zmian klimatycznych i antropopresji

W wyniku zmian klimatu (ekstremalnie wysokich temperatur, długotrwałych susz, nagłych i nawalnych opadów, podtopień itd.) oraz presji inwestycyjnej na obszarach historycznych rośnie liczba zagrożeń hydrologicznych budynków i zespołów zabytkowych.

Zasada restaurare et conservare est novam vitam dare mówi, że restauracja i konserwacja jest dawaniem nowego życia, ale podstawową zasadą postępowania z dziedzictwem jest stosowana w medycynie reguła przezorności primum non nocere – przede wszystkim nie szkodzić.

Przedstawione w poniższej broszurze rekomendacje ograniczające negatywny wpływ zmian klimatycznych i antropopresji na zabytki wynikają z aktualnej interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej historycznych obszarów zurbanizowanych oraz zachodzących w ich obrębie procesów hydrologicznych – zarówno o charakterze naturalnym, jak i antropogenicznym.

Rekomendacje, choć kierowane do służb konserwatorskich, uwzględniają wieloaspektowe współdziałanie różnych podmiotów nakierowane na ochronę dobra wspólnego, jakim są zabytki, i włączają do współpracy na rzecz zapobiegania negatywnym zjawiskom zarówno samorządy, jak i przedsiębiorców czy środowiska naukowe. Służby konserwatorskie w ramach swych działań mogą – i powinny – inicjować współpracę między podmiotami oraz wskazywać optymalne rozwiązania projektowe, których celem jest bezpieczeństwo dziedzictwa narodowego.

Tytuł: Ocena i profilaktyka zagrożeń hydrologicznych dla obiektów oraz zespołów zabytkowych w aspekcie ograniczania negatywnego wpływu zmian klimatycznych i antropopresji

Redakcja
dr hab. szt. Monika Bogdanowska
dr hab. inż. Mariusz Czop, prof. AGH

Zespół autorski
dr hab. szt. Monika Bogdanowska
dr hab. inż. Mariusz Czop, prof. AGH
prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa
prof. dr hab. Jerzy Poleski
dr hab. inż. arch. Anna Bojęś-Białasik, prof. PK
dr inż. arch. Łukasz Bednarz
dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek
dr inż. Roman Paruch, prof. PK

Redaktorka prowadząca: Maria Wierzchoś
Redakcja i korekta: Jacek Błach
Projekt okładki: Izolda Bączkowska
Opracowanie graficzne: Piotr Berezowski

Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2023
Wydanie: pierwsze
ISBN 978-83-67381-23-9
Liczba stron: 22
Wydanie: PDF

Pobierz publikację (PDF)
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content