Warsaw Recommendation on Recovery and Reconstruction of Cultural Heritage

Warsaw Recommendation on Recovery and Reconstruction of Cultural Heritage

Rekomendacja Warszawska w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego została wypracowana podczas konferencji „The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”, która odbyła się w Warszawie w dniach 6-8 maja 2018 roku. Dokument, przyjęty na 42 sesji UNESCO w Bahrajnie, stanowi kompleksowy zbiór zasad dotyczących procesu odbudowy miast oraz rekonstrukcji zabytkowych obiektów i zespołów budynków zniszczonych na skutek konfliktów zbrojnych lub katastrof naturalnych.
Tekst rekomendacji został opublikowany w języku polskim, angielskim, francuskim, ukraińskim i arabskim.

Tytuł: Warsaw Recommendation on Recovery and Reconstruction of Cultural Heritage / Rekomendacja Warszawska w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego / Recommandation de Varsovie sur le relèvement et la reconstruction du patrimoine culturel / Варшавська Рекомендацiя Щодо Вiдновлення Та Реконструкцiï Культурноï Спадщини / توصية وارسو بشأن تعاي وإعادة بناء الرتاث الثقاي

Redakcja: dr Katarzyna Zalasińska
Projekt graficzny: Ewa Krzak
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2022 (wydanie drugie)
ISBN 978-83-66160-96-5
Oprawa: miękka
Format: 14 x 22,5 cm
Liczba stron: 52
Wydanie: papierowe, PDF

Pobierz publikację (PDF)
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content