Zintegrowane zarządzanie dziedzictwem kulturowym w rozwoju lokalnym. Wdrażanie założeń Strategii 21 Rady Europu krok po kroku. Poradnik dla gmin

Zintegrowane zarządzanie dziedzictwem kulturowym w rozwoju lokalnym. Wdrażanie założeń Strategii 21 Rady Europu krok po kroku. Poradnik dla gmin

Wydawnictwo skierowane do gmin oraz innych liderów lokalnych, którego celem jest wsparcie samorządów w efektywnym korzystaniu z zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego. Poradnik ułatwia ocenę, czy i w jakim zakresie dziedzictwo jest ujmowane w zintegrowanych dokumentach rozwojowych gminy, wskazuje ścieżki do zintegrowanego zarządzania dziedzictwem lokalnym oraz sposoby wdrażania takiego podejścia przy realizacji projektów rozwojowych.

Tytuł: Zintegrowane zarządzanie dziedzictwem kulturowym w rozwoju lokalnym. Wdrażanie założeń Strategii 21 Rady Europu krok po kroku. Poradnik dla gmin

Autorzy: Hanna Jędras, Paulina Legutko-Kobus, Zbigniew Przygodzki, Aleksandra Chabiera
Redakcja i korekta: Renata Lewandowska
Opracowanie graficzne: Printomato Magda Piotrowska-Kloc
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2021
ISBN 978-83-66160-83-5
Liczba stron: 108
Wydanie: PDF

Pobierz publikację (PDF)
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content