Nowoczesne technologie w dokumentacji zabytków. Spójny system zbierania, opracowania i prezentacji danych jako podstawa działań konserwatorskich

Nowoczesne technologie w dokumentacji zabytków. Spójny system zbierania, opracowania i prezentacji danych jako podstawa działań konserwatorskich

Jak stworzyć kompleksową, rzetelną i obiektywną cyfrową dokumentację inwentaryzacyjną zabytku? Jak prawidłowo wykorzystać – dającą tak niezwykłe możliwości – nowoczesną technologię? Za pomocą jakich narzędzi i jak dokonać pomiaru terenowego, jak opracować, archiwizować i prezentować dane terenowe?

Rozwój cyfrowych technologii, coraz większa dostępność sprzętu – dronów, skanerów, kamer – oraz oprogramowania i funduszy na digitalizację zabytków pozwalają na coraz lepszą i dokładniejszą digitalizację. Wciąż jednak brakowało spójnego schematu pozyskiwania, opracowania i publikacji danych i wytycznych, choćby dotyczących minimalnej rozdzielczości, jakości danych czy formatu zapisu.

Niniejsza publikacja przynosi schemat digitalizacji zabytków i wytyczne, opis podstawowych parametrów opracowania danych pomiarowych i metodyki ich wykonania. Karol Czajkowski, ekspert i doświadczony specjalista Narodowego Instytut Dziedzictwa, zachęcając do rzetelności i postępowania według procedur, pisze: „Do¬kumentacja cyfrowa to proces kosztowny, czasem możliwy do wykonania tylko jeden raz w historii istnienia obiektu. Warto mieć świadomość faktu, że to, co zostanie pominięte w terenie, może zostać utracone na zawsze”.

Z tą publikacją niczego nie pominiecie!

Tytuł: Nowoczesne technologie w dokumentacji zabytków. Spójny system zbierania, opracowania i prezentacji danych jako podstawa działań konserwatorskich

Autor: Karol Czajkowski
Redaktorka prowadząca: Maria Wierzchoś
Redakcja: Dariusz Rudziński
Korekta: Jacek Błach
Opracowanie graficzne: Piotr Berezowski

Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2023
Wydanie: pierwsze
ISBN 978-83-67381-20-8
Liczba stron: 28 stron
Wydanie: PDF

Pobierz publikację (PDF)
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content