Badanie liczebności i aktywności społecznych opiekunów zabytków (SOZ) oraz zakresu realizacji zadania własnego starostów powiatowych polegającego na ustanawianiu społecznych opiekunów zabytków. Raport końcowy

Badanie liczebności i aktywności społecznych opiekunów zabytków (SOZ) oraz zakresu realizacji zadania własnego starostów powiatowych polegającego na ustanawianiu społecznych opiekunów zabytków. Raport końcowy

W ciągu dwudziestu lat funkcjonowania instytucji społecznych opiekunów zabytków w takim kształcie, w jakim określają to obowiązujące przepisy, ich działalność na stałe wpisała się w system ochrony zabytków w Polsce. Czas, który upłynął od wejścia w życie wskazanej regulacji, daje perspektywę pozwalającą spojrzeć szerzej na rolę społecznych opiekunów zabytków, a także ustalić kierunki niezbędnej ewolucji przyjętych rozwiązań prawnych. Właśnie ta potrzeba oceny i wskazania obszarów wymagających zmian w celu wzmocnienia instytucji społecznych opiekunów zabytków leżała u podstaw badania liczebności i aktywności społecznych opiekunów zabytków oraz wywiązywania się przez starostów powiatowych z ustanawianiu takich opiekunów, przeprowadzonego w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022. Pilotażowe badania ilościowe i jakościowe oraz analizy ich wyników pozwoliły sformułować wnioski i zalecenia zawarte w niniejszym raporcie.

Tytuł: Badanie liczebności i aktywności społecznych opiekunów zabytków (SOZ) oraz zakresu realizacji zadania własnego starostów powiatowych polegającego na ustanawianiu społecznych opiekunów zabytków. Raport końcowy

Autorzy: Wojciech Onyśków, Marcin Pierzchała, Roksana Ulatowska
Redakcja językowa: Jacek Błach
Korekta: Aleksandra Kalinowska
Projekt i opracowanie graficzne: Izolda Bączkowska
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2023
Wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-67381-43-7
Liczba stron: 46
Wydanie: PDF

Pobierz publikację (PDF)
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content