Informator Archeologiczny

Informator Archeologiczny

ISSN 0085-1876

Wydawany w latach 1968–2012 przez kolejno: Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Informator początkowo był serią wydawniczą, przekształconą w 2005 roku w czasopismo. Jego założeniem było gromadzenie krótkich, wykonanych według jednego wzoru, sprawozdań z badań archeologicznych przeprowadzonych w danym roku.

Treść wszystkich tomów obejmuje badania z lat 1967-2000.

Archiwalne numery

Informator Archeologiczny 2000
Informator Archeologiczny 1999
Informator Archeologiczny 1998
Informator Archeologiczny 1997
Informator Archeologiczny 1996
Informator Archeologiczny 1995
Informator Archeologiczny 1994
Informator Archeologiczny 1993
Informator Archeologiczny 1992
Informator Archeologiczny 1991
Informator Archeologiczny 1990
Informator Archeologiczny 1989
Informator Archeologiczny 1988
Informator Archeologiczny 1987
Informator Archeologiczny 1986
Informator Archeologiczny 1985
Informator Archeologiczny 1984
Informator Archeologiczny 1983
Informator Archeologiczny 1982
Informator Archeologiczny 1981
Informator Archeologiczny 1980
Informator Archeologiczny 1979
Informator Archeologiczny 1978
Informator Archeologiczny 1977
Informator Archeologiczny 1976
Informator Archeologiczny 1975
Informator Archeologiczny 1974
Informator Archeologiczny 1973
Informator Archeologiczny 1972
Informator Archeologiczny 1971
Informator Archeologiczny 1970
Informator Archeologiczny 1969
Informator Archeologiczny 1968
Informator Archeologiczny 1967

Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content