Meandry ochrony dziedzictwa kultury. Aspekty prawnokarne i kryminalistyczne

Meandry ochrony dziedzictwa kultury. Aspekty prawnokarne i kryminalistyczne

Publikacja zbiorowa poświęcona zagadnieniu ochrony dziedzictwa kulturowego, w której znalazły się teksty zarówno uznanych specjalistów, pracowników naukowych, jak i praktyków – przedstawicieli instytucji powołanych do ochrony dziedzictwa, jak sądy, policja czy prokuratura. Lektura przedstawionych artykułów pozwoli czytelnikowi nie tylko zapoznać się aktualnymi zagrożeniami dla dziedzictwa, ale też da możliwość oceny nowych regulacji prawnych, które weszły w życie w latach 2017-2018. Nie zabrakło także artykułów prezentujących specjalistyczne badania, obrazujących znaczenie postępu nauk ścisłych i rozwoju nowych technologii dla ochrony dziedzictwa kulturowego.

Tytuł: Meandry ochrony dziedzictwa kultury. Aspekty prawnokarne i kryminalistyczne pod redakcją Marcina Sabacińskiego i Macieja Trzcińskiego
Recenzent: dr hab. prof. UAM Wojciech Szafrański
Redakcja językowa: Joanna Kulczyńska-Kruk, Laura Bakalarska, Marta Elas
Opracowanie graficzne: Piotr Berezowski
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2019
ISBN 978-83-66160-41-5
Oprawa: miękka
Format: 20,5 x 29 cm
Liczba stron: 217
Wydanie: papierowe

Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content