Wojewódzkie “Raporty o stanie zachowania zabytków nieruchomych (księgi rejestru A i C)”

Wojewódzkie “Raporty o stanie zachowania zabytków nieruchomych (księgi rejestru A i C)”

Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikował 16 wojewódzkich „Raportów o stanie zachowania zabytków nieruchomych (księgi rejestru A i C)”.

Jest to dopełnienie "Raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce (księgi A i C)", który został opublikowany w grudniu 2017. Wspomniane Raporty zawierają informacje wzbogacone o wyniki badań zabytków na poziomie powiatów.

Kompleksowy Raport, został przygotowany w ramach realizacji zadań Krajowego programu ochrony i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017. Publikacja powstała w oparciu o całościowe dane zgromadzone przez NID w latach 2009-2015 podczas terenowej weryfikacji zabytków nieruchomych i badań terenowych.

Raporty wojewódzkie zawierają szczegółową prezentację zasobu i stanu zachowania zabytków wpisanych do rejestru (księgi A i C)  z uwzględnieniem ich funkcji, czasu powstania i materiału, z wyodrębnieniem obiektów wpisanych na listę Pomników Historii i Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Materiał będący wynikiem wieloletniej pracy pracowników Instytutu, stanowi również zbiór rekomendacji i może służyć określeniu niezbędnych działań mających na celu poprawę stanu obiektów zabytkowych, a tym samym zwiększenie szans na ich zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych (księgi rejestru A i C) - wersje pdf dla poszczególnych województw:

woj. dolnośląskie.pdf
woj. kujawsko-pomorskie.pdf
woj. łódzkie.pdf
woj. lubelskie.pdf
woj. lubuskie.pdf
woj. małopolskie.pdf
woj. mazowieckie.pdf
woj. opolskie.pdf
woj. podkarpackie.pdf
woj. podlaskie.pdf
woj. pomorskie.pdf
woj. śląskie.pdf
woj. świętokrzyskie.pdf
woj. warmińsko-mazurskie.pdf
woj. wielkopolskie.pdf
woj. zachodniopomorskie.pdf

Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content