Dostępność architektoniczna obiektów zabytkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami

Dostępność architektoniczna obiektów zabytkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zapewnienie dostępności budynków i przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami to dziś nie tylko wyraz zmiany cywilizacyjnej, obowiązek społeczny i coraz powszechniejszy standard w myśleniu o przestrzeni publicznej, ale i ustawowy obowiązek. Co jednak, gdy mamy do czynienia z zabytkami? Które bariery architektoniczne likwidować, a które pozostawić, bo są zbyt cenne? Co jest ważniejsze – dostępność czy wartość zabytkowa? W jaki sposób w pełni przystosować budynek do obowiązujących wymogów i czy jest to w ogóle możliwe? Książka odpowiada na te i inne pytania dotyczące praktycznego wdrażania idei dostępności w obrębie zabytkowych budynków i przestrzeni. Łączy monografię zagadnienia – wyczerpującą temat z każdej perspektywy – z praktycznym, bogato zilustrowanym poradnikiem. Przywołuje przepisy prawne dotyczące dostępności, przedstawia po kolei i szczegółowo wszystkie wymogi urzędowe. Analizuje konflikt między wartościami zabytkowymi a dostępnością z punktu widzenia nadzoru konserwatorskiego, zarządzających obiektami i osób ze szczególnymi potrzebami. Przede wszystkim jednak wylicza spis działań, służących zapewnieniu dostępności w zabytkach, i przynosi konkretne rozwiązania, każde ilustrowane licznymi przykładami. Wreszcie – przedstawia koncepcję stref funkcjonalno-przestrzennych jako metodologię zapewniania dostępności, ułatwiającą i porządkującą praktyczny wymiar jej wdrażania w obrębie zabytku, a także pozwalającą na opracowanie własnego programu dostępności w obiekcie, który ma się pod opieką.

Tytuł: Dostępność architektoniczna obiektów zabytkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami

Autor: Bogusław Szmygin
Recenzenci naukowi: dr hab. inż. arch. Krystyna Kirschke, prof. uczelni; dr hab. inż. arch. Piotr Molski, prof. uczelni
Koordynator wydania: Tomasz Błyskosz
Redaktorka prowadząca: Maria Wierzchoś
Redakcja: Jacek Błach, Maria Wierzchoś
Korekta: Jacek Błach, Dariusz Rudziński
Opracowanie graficzne i skład: Izolda Bączkowska
Zdjęcia: Bogusław Szmygin

Wydawcy: Narodowy Instytut Dziedzictwa; Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2022
Wydanie pierwsze
ISBN 978-83-67381-08-6
ISBN 978-83-7947-530-8
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Format: 17 x 24 cm
Liczba stron: 208
Wydanie: papierowe, PDF

Pobierz publikację (PDF)
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content