Drzwi i bramy w architekturze świeckiej miasta Jarosławia od końca wieku XVIII do roku 1939. Tom I i II (publikacja elektroniczna)

Drzwi i bramy w architekturze świeckiej miasta Jarosławia od końca wieku XVIII do roku 1939. Tom I i II (publikacja elektroniczna)

„Ale piękne drzwi!” – nie raz i nie dwa usłyszeliśmy samych siebie, gdy się zachwycaliśmy jakimiś starymi, drewnianymi drzwiami w kamienicy lub budynku. „Kto je zaprojektował?”, „Jak się nazywają te wykończenia?”, „Ciekawe, czy ktoś to poza mną je widzi i się zainteresował o wiele bardziej fachowo?”. Otóż jest taka osoba. Opisała, zanalizowała, skatalogowała i dowiedziała się wszystkiego o drewnianych, zabytkowych drzwiach i bramach Jarosławia. Wszystko to zostało bogato zilustrowane zdjęciami z dawnych lat i aktualnymi. Tom pierwszy tej niezwykle sumiennej pracy obejmuje wszystkie zagadnienia dotyczące historycznej stolarki drzwiowej Jarosławia. Autorka analizuje stan badań, dokonuje typologii i systematyki stolarki, omawia projektantów i wykonawców. Notuje i omawia każdy szczegół drzwi, w tym dzwonki, listowniki, wzierniki, opierzenia, okucia, nadświetla, prześwity, ślemiona… Zajmuje się także problematyką ochrony konserwatorskiej i wieloma innymi aspektami. Tom drugi to katalog obejmujący 170 obiektów pogrupowanych chronologicznie i jednocześnie stylistycznie: drzwi barokowe, klasycystyczne, historyzujące, secesyjne i modernistyczne itd. Zawiera dokumentację rysunkowo-pomiarową, a nawet spis wszystkich ślusarzy i stolarzy zaangażowanym w prace nad omawianymi drzwiami. Autorka proponuje także wytyczne i proponowane kierunki działań w kontekście problemów konserwatorskich. Dla profesjonalistów – pozycja obowiązkowa!

Tytuł: Drzwi i bramy w architekturze świeckiej miasta Jarosławia od końca wieku XVIII do roku 1939. Tom I i II

Autor: Jadwiga Stęchły
Opracowanie redakcyjne: Dariusz Rudziński, Tadeusz Sadowski
Opracowanie graficzne: Piotr Berezowski
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2022
Wydanie: pierwsze
ISBN 978-83-66160-92-7 t.1
ISBN 978-83-66160-93-4 t.2
Liczba stron: 554 (tom I i II)
Wydanie: PDF

Tom 1 – Pobierz publikację (PDF)
Tom 2 – Pobierz publikację (PDF)

Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content