Dziedzictwo kulturowe w badaniach (seria wydawnicza)

Dziedzictwo kulturowe w badaniach (seria wydawnicza)

Dziedzictwo kulturowe w badaniach”, Seria wydawniczej NID/UJ ma na celu analizę, interpretację wyników i wnioski z interdyscyplinarnych badań nad różnymi aspektami dziedzictwa kulturowego jako zasobu rozwojowego. Dotychczas ukazały się:


Tytuł: Dziedzictwo kulturowe w badaniach. Tom I: Polacy wobec dziedzictwa. Raport z badań społecznych.

Publikacja inicjująca serie wydawniczą „Dziedzictwo kulturowe w badaniach”. Zawiera analizy wyników pierwszego w Polsce pogłębionego tematycznie badania społeczeństwa polskiego – podejścia Polaków do dziedzictwa, jego roli w życiu społecznym i rozwoju lokalnym, do zagadnień związanych z ochroną zabytków, uczestnictwa w aktywnościach związanych z dziedzictwem itp. Badanie opinii zostało zrealizowane w ramach projektu polsko-norweskiego „Dom – Dziedzictwo obok Mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych”

Autorzy: Aleksandra Chabiera, Adam Dąbrowski | Anna Fortuna-Marek, Anna Kozioł, Marcin Lubaś, Piotr Nowak, Bartosz Skaldawski, Konrad Stępnik
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-63260-90-3
Oprawa: miękka
Format: 21 x 27 cm
Liczba stron: 144
Wydanie: PDF

Pobierz publikację (PDF)

Tytuł: Dziedzictwo kulturowe w badaniach. Tom II: Rozwój lokalny i strategiczne zarządzanie rozwojem gminy w oparciu o dziedzictwo kulturowe

Autorzy tomu drugiego oparli swoje artykuły głównie (choć nie jedynie) na zamówionym przez NID badaniu społecznym reprezentantów gmin, które posiadają Gminny program opieki nad zabytkami. Tom 2 ma przybliżać zagadnienie wykorzystanie dziedzictwa w rozwoju lokalnym i odzwierciedlenie tego w dokumentach programowania uchwalanych przez gminy oraz w działaniach. Mamy nadzieję, że nasza wspólna publikacja, jak i cała seria wydawnicza, przydadzą się zarówno osobom badającym dziedzictwo kulturowe i jego rolę w społecznościach lokalnych, jak i samorządom gminnym w codziennej pracy.

Autorzy: Aleksandra Chabiera, Adam Dąbrowski, Anna Kozioł, Piotr Nowak, Bartosz Skaldawski
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa / Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2021
ISBN 978-83-233-5032-3
ISBN 978-83-661-6084-2
ISBN 978-83-233-7265-3 (e-book)
Oprawa: miękka
Format: 21 x 27 cm
Liczba stron: 112
Wydanie: PDF

Pobierz publikację (PDF)

Tytuł: Dziedzictwo kulturowe w badaniach. Tom III: Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego Stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim.

Książka ta aktualizuje i poszerza (dzięki nowym publikacjom i danym) naukową diagnozę, która powstała na zamówienie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w 2017 r. Jej głównym celem jest przedstawienie aktualnego stanu badań nad polskim dziedzictwem kulturowym jako zasobem rozwojowym. Prezentujemy w niej przegląd istniejących ilościowych i jakościowych opracowań dotyczących tego zagadnienia, wybrane zagraniczne przykłady gromadzenia i opracowywania danych statystycznych oraz prowadzenia tego typu badań, a także wskazujemy możliwe źródła danych (w tym statystycznych), odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, a gromadzonych przez rozmaite instytucje. Istotnym elementem publikacji jest wskazanie obiecujących kierunków dla badań dotyczących wykorzystania dziedzictwa kulturowego jako zasobu w rozwoju społeczno-ekonomicznym oraz uwarunkowań tego wykorzystania w kontekście polskim.

Autorzy: Monika Murzyn-Kupisz, Dominika Hołuj, Jarosław Działek
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Miejsce wydania: Warszawa-Kraków
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66160-72-9 (NID)
ISBN: 978-83-64089-67-1 (UJ)
Oprawa: miękka
Format: 21 x 27 cm
Liczba stron: 160
Wydanie: PDF

Pobierz publikację (PDF)
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content