Kontrola wywozu dóbr kultury w Ukrainy. Zbiór przepisów prawnych

Kontrola wywozu dóbr kultury w Ukrainy. Zbiór przepisów prawnych

Trwający konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy sprawił, że obowiązujące przepisy ukraińskie regulujące kontrolę wywozu dóbr kultury poza granice kraju, zyskały na znaczeniu, w szczególności wobec wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/880 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury.

Wojna spowodowała liczne nowe zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego, a także spotęgowała aktualność znanej już problematyki nielegalnego wywozu dóbr kultury.

Publikacja jest pierwszym polskojęzycznym zwięzłym kompendium wiedzy z zakresu ukraińskich przepisów prawnych regulujących międzynarodowy przepływ dóbr kultury. Jest ona zarazem istotnym wkładem w szerzenie świadomości o ukraińskim prawie ochrony dziedzictwa, jak i praktycznym narzędziem, które ma wesprzeć działania właściwych służb i instytucji, odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa kulturowego w tym nadzwyczajnym czasie.

Tytuł: Kontrola wywozu dóbr kultury w Ukrainy. Zbiór przepisów prawnych

Autorzy: dr Marta Adamiv, dr Żaneta Gwardzińska-Chowaniec
Zdjęcie na okładce: Yuriy Veres
Projekt graficzny i skład: Ewa Krzak
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2022
Wydanie: pierwsze
ISBN: 978-83-67381-01-7
Liczba stron: 23
Wydanie: PDF

Pobierz publikację (PDF)
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content