Kurier Konserwatorski nr 13 (2015)

Kurier Konserwatorski nr 13 (2015)

← powrót

Do pobrania:
Kurier Konserwatorski nr 13 (2015)

Spis treści:

Jacek Brudnicki
Skreślenie z rejestru zabytków – teoria i praktyka w Polsce ostatnich lat:

 • Wprowadzenie
 • Wpis do rejestru zabytków jako forma ochrony konserwatorskiej
 • Rozwój prawnej regulacji postępowania o skreślenie zabytku z rejestru
 • Analiza pojęć wartości historycznej, artystycznej i naukowej
 • Autentyzm jako wartość zabytku
 • Analiza pojęcia autentyzmu
 • Utrata wartości zabytkowych jako przesłanka skreślenia zabytku z rejestru
 • Ocena zaistnienia przesłanki utraty wartości zabytkowej w praktyce konserwatorskiej
 • Interpretacja przesłanki utraty wartości zabytkowej na gruncie orzecznictwa sądowego
 • Wpływ współczesnych przekształceń na zachowanie wartości zabytkowej
 • Nowe ustalenia naukowe jako przesłanka skreślenia zabytku z rejestru
 • Stan rejestru zabytków i proces jego porządkowania w kontekście procedury skreślenia z rejestru zabytków
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content