Ocalić dziedzictwo Ukrainy. Raport Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie

Ocalić dziedzictwo Ukrainy. Raport Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie

Od 24 lutego 2022 roku ukraińskie dziedzictwo jest celem ataków Rosji. Bombardowane są muzea, świątynie, biblioteki, stanowiska archeologiczne. Według danych UNESCO 344 miejsca o znaczeniu kulturowym uległy zniszczeniu, jednak realne straty są znacznie wyższe.

Narodowy Instytut Dziedzictwa, jako instytucja z ponad 60-letnim doświadczeniem w zakresie ochrony dziedzictwa, od początku wojny wspiera ukraińskie instytucje kultury materialnie oraz poprzez dzielenie się wiedzą ekspercką. Powołane w ramach instytutu Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie koordynuje transporty środków niezbędnych do zabezpieczania zbiorów, organizuje warsztaty, szkolenia i konferencje poświęcone ochronie zabytków w trakcie konfliktu zbrojnego, a także dokumentuje straty dóbr kultury. Jednym z obszarów współpracy polsko-ukraińskiej w ramach centrum jest przygotowywanie się do wyzwania, jakim będzie odbudowa ukraińskiego dziedzictwa.

Raport z działalności Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie w latach 2022 i 2023 jest nie tylko podsumowaniem działań własnych, ale również innych instytucji i placówek podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tytuł: Ocalić dziedzictwo Ukrainy. Raport Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie

Redaktor prowadzący: Katarzyna Zalasińska
Autorzy: Aleksandra Brodowska, Robert Kudelski, Marek Lemiesz, Marta Oręziak, Monika Ośkiewicz, Wiktoria Słobodiana, Anna Śmigielska
Projekt graficzny i skład: Ewa Krzak
Korekta: Aleksandra Kalinowska
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2023
Wydanie: pierwsze
ISBN: 978-83-67381-44-4
Liczba stron: 96
Wydanie: PDF

Pobierz publikację:
Ocalić dziedzictwo Ukrainy. Raport Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie

 

Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content