Osadnictwo celtyckie na Górnym Śląsku

Osadnictwo celtyckie na Górnym Śląsku

Książka autorstwa Marka Bednarka i Krzysztofa Spychały przybliża wyjątkową i oryginalną kulturę Celtów, przybyszów z południowych obszarów Europy na teren Górnego Śląska. Lud ten stworzył kulturę, która przyczyniła się do rozwoju cywilizacyjnego na ogromnym obszarze Europy, a w IV stuleciu przed Chrystusem przyniósł swoje umiejętności i technologie na tereny, na których obecnie żyjemy.
Opracowanie jest rezultatem ponad 30-letnich poszukiwań powierzchniowych w południowej części Opolszczyzny, w tym wielokrotnych prospekcji Płaskowyżu Głubczyckiego, archeologicznych badań wykopaliskowych na wytypowanych stanowiskach oraz kwerendy archiwów i literatury. Publikacja opisuje osadnictwo celtyckie na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego oraz zachodniej części Kotliny Raciborskiej. Monografia ta uzupełnia i aktualizuje wiedzę o siedliskach celtyckich na terenie Górnego Śląska w obrębie województwa opolskiego i śląskiego. Informacje archeologiczne uzyskane podczas badań terenowych przedstawione są w relacji ze środowiskiem naturalnym tego regionu.

Katalog stanowisk uzupełniający monografię opracowany został na bazie kart ewidencyjnych stanowisk archeologicznych KESA wykonanych w latach 1979-2014 w ramach ogólnopolskiego programu Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP). Katalog przedstawia 400 notek dot. punktów archeologicznych zlokalizowanych na terenie Górnego Śląska (w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego, zachodniej części Kotliny Raciborskiej) oraz na terenie Śląska Opawskiego (Czechy).

Tytuł: Osadnictwo celtyckie na Górnym Śląsku

Autorzy: Marek Bednarek, Krzysztof Spychała
Redakcja i korekta: Krzysztof Spychała
Fotografie: Marek Bednarek, Krzysztof Spychała, Paweł Uchorczak (fot. z lotu ptaka)
Opracowanie graficzne: Ewelina Skut
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Opole
Rok wydania: 2020
ISBN 978-83-66160-47-7
Liczba stron: 174
Wydanie: PDF

Pobierz publikację (PDF)
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content