Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

W 2017 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainicjował program „Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”, identyfikację wszystkich cmentarzy żydowskich oraz wprowadzenie ujednoliconej formy ich oznakowania. Od 2018 roku NID przeprowadził weryfikację terenową i potwierdził lokalizację już 1167 cmentarzy na terenie całej Polski. Sprawdzano między innymi stan zachowania, określano czytelność historycznych granic oraz elementów upamiętniających. Podjęto inicjatywę spójnego oznakowania cmentarzy – projekt tablic w formie macewy z inskrypcją w języku polskim i hebrajskim został uzgodniony z Generalnym Konserwatorem Zabytków oraz Naczelnym Rabinem Polski. W ten sposób oznakowano już kilkadziesiąt cmentarzy. W publikacji zamieszczono także treść porozumienia z 2018 roku między Generalnym Konserwatorem Zabytków a Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz Naczelnym Rabinem Polski w sprawie standardów zachowania i upamiętniania cmentarzy żydowskich oraz treść tych standardów. Broszurę uzupełniają fotografie oznakowanych cmentarzy.

Publikacja w języku polskim i angielskim.

Tytuł: Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczpospolitej Polskiej / Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland

Opracowanie: Maciej Rymkiewicz
Zdjęcia: M. Jabłoński / F11 – Studio
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2023
Wydanie trzecie
ISBN: 978-83-67381-36-9
Format: 20 x 21 cm
Liczba stron: 20
Wydanie: papierowe, PDF

Pobierz publikacji (PDF)
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content