Raport roczny NID 2023.
Od 60 lat na straży dziedzictwa

Raport roczny NID 2023.
Od 60 lat na straży dziedzictwa

W 2023 roku zespół Narodowego Instytutu Dziedzictwa, działający w Warszawie i w 19 ośrodkach i pracowniach terenowych, zrealizował wiele działań, dzięki którym jeszcze skuteczniej chronimy zabytki i nasze dziedzictwo. Te wybrane, naszym zdaniem najistotniejsze, prezentujemy w raporcie Od 60 lat na straży dziedzictwa. Ukazuje on jak bardzo  w ciągu ostatnich dwóch lat  rozwinęła się ta instytucja. Zmiana w zarządzaniu i kierunkach działania NID pozwoliła na wzmocnienie współpracy z samorządami, opiekunami zabytków oraz miłośnikami historii. Wspierając niezmiennie służby konserwatorskie oraz specjalistów, nawiązaliśmy szeroką współpracę z partnerami zewnętrznymi, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, gromadzonymi przez pokolenia pracowników NID. Rozwijaliśmy również projekty, które dotyczą wykorzystywania nowych technologii w ochronie zabytków. Myśląc o przeszłości, sięgamy w przyszłość, przygotowując system ochrony zabytków na nowe wyzwania.

Tytuł: Raport roczny NID 2023. Od 60 lat na straży dziedzictwa

Redakcja: Anna Turowska, Paweł Hołubiec, Anna Śmigielska, Anna Zawadzka
Korekta: Aleksandra Kalinowska
Opracowanie graficzne: Agnieszka Matuła, Grafikon
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2024
Liczba stron: 64
Wydanie: PDF

Pobierz publikację:

Raport roczny NID 2023 „Od 60 lat na straży dziedzictwa”

 

Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content