Wytyczne dotyczące infrastruktury energii odnawialnej w kontekście jej wpływu na dziedzictwo kulturowe

Wytyczne dotyczące infrastruktury energii odnawialnej w kontekście jej wpływu na dziedzictwo kulturowe

W obliczu kryzysu klimatycznego na całym świecie powstaje coraz więcej instalacji związanych z produkcją energii odnawialnej. Staje się to poważnym wyzwaniem dla ochrony dziedzictwa kulturowego. Komitet Narodowy ICOMOS w Hiszpanii przygotował zestaw dobrych praktyk, które pozwolą pogodzić rozwój różnych form energii odnawialnej z ochroną zasobów kulturowych, zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Publikacja ma pomóc ustawodawcom, decydentom, personelowi technicznemu instytucji rządowych, inwestorom czy planistom w takim kierowaniu rozwojem infrastruktury związanej z energią odnawialną (a konkretnie energią wiatrową lub fotowoltaiczną), by zminimalizować negatywny wpływ na dziedzictwo kulturowe. Przytoczono też interesujące przykłady opracowań dotyczących oceny tego wpływu z różnych krajów europejskich. Dzięki polskiemu tłumaczeniu publikacji proponowane przez Hiszpanów rozwiązania mogą się stać pierwszym krokiem do wdrożenia podobnych praktyk na rodzimym gruncie.

Tytuł: Wytyczne dotyczące infrastruktury energii odnawialnej w kontekście jej wpływu na dziedzictwo kulturowe

Koordynacja: José Alberto Alonso Campanero, Clara Villalba Montaner, Camino Enríquez Traba
Monitorowanie I edycja: Ana Yáñez Vega
Tłumaczenie na język polski: Biuro Tłumaczeń 123 Sp. z o.o.
Redakcja i korekta wersji polskiej: zespół
Wydawca wersji polskiej: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2024
Wydanie pierwsze
Liczba stron: 69
Wydanie: PDF

Więcej na temat publikacji na stronie ICOMOS-Hiszpania

Pobierz publikację:

Wytyczne dotyczące infrastruktury energii odnawialnej w kontekście jej wpływu na dziedzictwo kulturowe

 

Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content