Assessment of Hydrological Risks to Historic Buildings and Compounds with a view to their Prevention and Limiting the Negative Impacts of Climate Change and Anthropopressure

Assessment of Hydrological Risks to Historic Buildings and Compounds with a view to their Prevention and Limiting the Negative Impacts of Climate Change and Anthropopressure

Angielska wersja publikacji „Ocena i profilaktyka zagrożeń hydrologicznych dla obiektów oraz zespołów zabytkowych w aspekcie ograniczania negatywnego wpływu zmian klimatycznych i antropopresji”.
Przedstawione w poniższej broszurze rekomendacje ograniczające negatywny wpływ zmian klimatycznych i antropopresji na zabytki wynikają z aktualnej interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej historycznych obszarów zurbanizowanych oraz zachodzących w ich obrębie procesów hydrologicznych – zarówno o charakterze naturalnym, jak i antropogenicznym.
Rekomendacje, choć kierowane do służb konserwatorskich, uwzględniają wieloaspektowe współdziałanie różnych podmiotów nakierowane na ochronę dobra wspólnego, jakim są zabytki, i włączają do współpracy na rzecz zapobiegania negatywnym zjawiskom zarówno samorządy, jak i przedsiębiorców czy środowiska naukowe. Służby konserwatorskie w ramach swych działań mogą – i powinny – inicjować współpracę między podmiotami oraz wskazywać optymalne rozwiązania projektowe, których celem jest bezpieczeństwo dziedzictwa narodowego.

Tytuł: Assessment of Hydrological Risks to Historic Buildings and Compounds with a view to their Prevention and Limiting the Negative Impacts of Climate Change and Anthropopressure
Tytuł oryginalny: Ocena i profilaktyka zagrożeń hydrologicznych dla obiektów oraz zespołów zabytkowych w aspekcie ograniczania negatywnego wpływu zmian klimatycznych i antropopresji

Redakcja
dr hab. szt. Monika Bogdanowska
dr hab. inż. Mariusz Czop, prof. AGH
Zespół autorski
dr hab. szt. Monika Bogdanowska
dr hab. inż. Mariusz Czop, prof. AGH
prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa
prof. dr hab. Jerzy Poleski
dr hab. inż. arch. Anna Bojęś-Białasik, prof. PK
dr inż. arch. Łukasz Bednarz
dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek
dr inż. Roman Paruch, prof. PK

Redaktorka prowadząca: Maria Wierzchoś
Redakcja i korekta: Jacek Błach
Projekt okładki: Izolda Bączkowska
Opracowanie graficzne: Piotr Berezowski

Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2023
Wydanie: pierwsze
ISBN 978-83-67381-23-9
Liczba stron: 22
Wydanie: PDF

Pobierz publikację (PDF)
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content