Optymalizacja metod konserwacji. Zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych

Optymalizacja metod konserwacji. Zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych

Problem zawilgocenia obiektów zabytkowych jest jedną z najpowszechniej występujących przyczyn ich destrukcji, a wpływ na zaburzenie równowagi wilgotnościowej budynku mogą mieć także wykonywane w dobrej wierze i z wielkim wysiłkiem działania oparte na nowoczesnych metodach. Publikacja jest rezultatem prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa programu badań „Optymalizacja metod konserwacji”, którego założeniem było wskazanie optymalnych rozwiązań i metod skutecznego osuszania obiektów zabytkowych. Przygotowane opracowanie, poprzedzone analizą sytuacji w kilkunastu obiektach, przedstawia wnioski płynące z badań i rekomendacje dla praktyki konserwatorskiej.

Tytuł: Optymalizacja metod konserwacji. Zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych

Autorzy: Wojciech Eckert, Paweł Filipowicz, Grzegorz Młynarczyk, Włodzimierz Pedrycz, Bogumiła J. Rouba
Redakcja naukowa: Bogumiła J. Rouba
Recenzenci: dr Barbara Bielinis-Kopeć, dr hab. Monika Bogdanowska, mgr inż. arch. Beata Piaskowska
Redaktorka prowadząca: Maria Wierzchoś
Redakcja i korekta: Bogumiła Pilch
Opracowanie graficzne: Piotr Berezowski
Projekt okładki: Izolda Bączkowska

Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2022
Wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-67381-07-9
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Format: 17 x 24 cm
Liczba stron: 92
Wydanie: papierowe, PDF

Do pobrania:
Optymalizacja metod konserwacji. Zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych

Aneksy:

Aneks nr 1. Wzór metodyki badań przyczyn zawilgocenia (docx)
Aneks nr 2. Karty wyników pomiarów zawilgocenia w badanych obiektach
Aneks nr 3. Wzór karty rozpoznania terenowego (docx)
Aneks nr 4. Karty rozpoznania terenowego badanych obiektów

 

Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content