Saving Ukraine’s culture. Polish Support Center for Culture i Ukraine. Activity report February 2022 – December 2022

Saving Ukraine’s culture. Polish Support Center for Culture i Ukraine. Activity report February 2022 – December 2022

Działające w ramach Narodowego Instytutu Dziedzictwa Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie jest trzonem operacyjnym inicjatywy ratowniczej powołanej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego 23 lutego 2022 roku. Centrum wspiera ukraińskie instytucje w ich działaniach na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, pełni także funkcję koordynującą większość działań polskich instytucji kultury związanych z ratowaniem i pomocą dla ukraińskiego dziedzictwa kulturowego.

Centrum to zarówno polski, jak i ukraiński personel, wsparty kilkudziesięcioletnim doświadczeniem eksperckim Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Udzielane wsparcie obejmuje pomoc materialną, wymianę ekspertyz i know-how, a także szeroką aktywność na arenie międzynarodowej.

Przedstawiamy anglojęzyczny raport z działań ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego oraz Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie. Przystępny i bogato ilustrowany raport przynosi bardzo dużo treści, w tym szczegółowe dane, opisy, przykłady działań. Raport opisuje także zbrodnie agresora na kulturze Ukrainy, przykłady zniszczeń zabytków, muzeów, cerkwi i wielu innych zabytków, miejsc pamięci i ośrodków dziedzictwa.

Lektura raportu ma wartość nie tylko dokumentacyjną oraz informacyjną, ale i pomaga w zrozumieniu, jak istotną rolę może i powinna odgrywać Polska – doświadczona podczas II wojny światowej – w pomocy Ukrainie przy ochronie i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego.

Tytuł: Saving Ukraine’s culture. Polish Support Center for Culture i Ukraine. Activity report February 2022 – December 2022

Authors: Katarzyna Zalasińska, PhD, Aleksandra Brodowska

Cooperation: Prof. Wojciech Kowalski, Dąbrówka Lipska, Zbigniew Misiuk,  Wiktoria Słobodiana
Design: Ewa Krzak
Publisher: National Institute of Cultural Heritage, 2023
ISBN: 978-83-67381-14-7
Wydanie: papierowe, PDF

Pobierz plik (PDF)
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content