Stop przestępczości przeciwko dziedzictwu. Dobre praktyki i rekomendacje

Stop przestępczości przeciwko dziedzictwu. Dobre praktyki i rekomendacje

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym napotyka coraz bardziej międzynarodowe wyzwania, którym nie jest w stanie samodzielnie sprostać wyłącznie jeden kraj lub jeden sektor. Nielegalny handel dziedzictwem kulturowym stanowi przykład takiego wyzwania. Plądrowanie stanowisk archeologicznych i międzynarodowy nielegalny handel dobrami kultury to poważne problemy, które dotyczą każdego kraju. Przeciwdziałanie i zapobieganie im wymaga współpracy transgranicznej oraz pomiędzy sektorami, jak również zaangażowania urzędników publicznych, przedsiębiorców i całego społeczeństwa.

Poprzez Fundusz Wymiany Kulturalnej krajowe agencje zajmujące się dziedzictwem kultury Polski i Norwegii, tj. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Norweska Rada Kultury (Norsk Kulturråd, dawniej ABM-utvikling) oraz Norweska Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego (Riksantikvaren), przy wsparciu Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, zdecydowały się na szczegółowe zbadanie tego problemu. Publikacja stanowi efekt tego wspólnego polsko-norweskiego projektu dotyczącego legalnego i nielegalnego handlu dziedzictwem.

Tytuł: Stop przestępczości przeciwko dziedzictwu. Dobre praktyki i rekomendacje

Koordynator projektu: Aleksandra Chabiera
Koordynator ds. technicznych: Michał Aniszewski
Redakcja naukowa: Liv Ramskjaer, Anne Nyhamar, Aleksandra Chabiera, Michał Aniszewski
Korekta: English Prep
Opracowanie graficzne: Direktpoint – Tomasz Świtała, Wojciech Rojek
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
ISBN 978-83-931656-4-3
Liczba stron: 153 stron
Wydanie: papierowe, PDF

Pobierz publikację (PDF)
Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content