Krajobraz folwarczny ziemi średzkiej w środkowej Wielkopolsce. Analiza i ocena zmienności krajobrazu w kontekście roli i znaczenia dawnych majątków ziemskich

Krajobraz folwarczny ziemi średzkiej w środkowej Wielkopolsce. Analiza i ocena zmienności krajobrazu w kontekście roli i znaczenia dawnych majątków ziemskich

O dworach szlacheckich powstało wiele prac, lecz mało kto przyglądał się krajobrazowi, który wykształcił się w Polsce pod wpływem kultury folwarcznej. To, jak wyglądały pola, łąki, budynki gospodarcze – miało znaczenie dla struktury krajobrazowej ogromnej części polskich ziem. Kultura ziemiańska od XV do połowy XX wieku kształtowała tereny w sposób spójny, oparty na wzajemnych relacjach i funkcjach różnych elementów założenia folwarcznego. Korzystając z narzędzi używanych w różnych dziedzinach, np. w architekturze krajobrazu, planowaniu przestrzennym, historii i geografii kulturowej, autor dogłębnie i szczegółowo analizuje przemiany krajobrazu folwarcznego środkowej Wielkopolski, relacje między siedzibą szlachecką, folwarkiem, parkiem, polem. Dzięki zastosowanej metodologii i rozbudowanej historycznej oraz teoretycznej płaszczyźnie rozważań książka może być pomocna dla wszystkich, którzy także na innych obszarach kraju podejmują wysiłki na rzecz badania, zachowania i ochrony krajobrazu. Jako pozycja naukowa dostarcza materiału i inspiracji, które przydadzą się wszystkim zajmującym się zawodowo i naukowo historią krajobrazu, a wszystkim innym ta bogato ilustrowana książka może służyć jako inspiracja do namysłu nad wiejskim krajobrazem – nad tym, jak wygląda teraz, i jak wyglądał kiedyś.

Tytuł: Krajobraz folwarczny ziemi średzkiej w środkowej Wielkopolsce. Analiza i ocena zmienności krajobrazu w kontekście roli i znaczenia dawnych majątków ziemskich

Autor: Daniel Mikulski
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2023
Seria: „Monument”
Redakcja i korekta: Aleksandra Kalinowska
Projekt graficzny: Janusz Górski
DTP: Krzysztof Gotowicki

Wydanie: pierwsze
Format: 210 x 290 mm
ISBN: 978-83-67381-42-0
Liczba stron: 486
Wydanie: papierowe, PDF

Do pobrania:
Krajobraz folwarczny ziemi średzkiej w środkowej Wielkopolsce. Analiza i ocena zmienności krajobrazu w kontekście roli i znaczenia dawnych majątków ziemskich

Aneksy i plansze (pdf)

 

Informację na temat zamówienia publikacji dostępnych w wersji papierowej prosimy kierować na adres e-mail: zamowienia@nid.pl
Skip to content